Neděle, 12 března, 2023
novinky

Adiabatické chladenie: Nástroj pre zvýšenie pohody nielen hospodárskych zvierat

Adiabatické chladenie a jeho výhody

Adiabatické chladenie funguje na princípe odparovania vody, ktorá v tomto prípade predstavuje prírodné chladivo. Voda totiž potrebuje na odparovanie teplo, ktoré získava zo vzduchu, čím ho automaticky ochladzuje. Okrem toho dochádza pri adiabatickom chladení k výmene vzduchu v interiéri za čerstvý filtrovaný vzduch z exteriéru.

Vďaka kombinácii prírodného chladiva a pravidelnej výmeny vzduchu v interiéri predstavuje adiabatické chladenie efektívny a šetrný spôsob ochladzovania priestorov.

Výhodou tohto systému chladenia je, ako sme už spomínali, jeho energetická účinnosť. Z 1 kW elektriny dokáže totiž vyrobiť až 40 kW chladiaceho výkonu. V porovnaní so štandardnými chladiacimi jednotkami je preto energetická účinnosť adiabatického chladenia niekoľkonásobne vyššia. Od energetickej účinnosti sa prirodzene odvíja aj nižšia spotreba energií a tým pádom aj uhlíková stopa prevádzok chladených týmto spôsobom. Tento udržateľný systém ochladzovania vzduchu je navyše nenáročný na údržbu a aj preto nachádza využitie naprieč mnohými odvetviami.

Využitie adiabatického chladenia v hospodárstve

Adiabatický chladič je možné použiť nielen na ochladzovanie skladov, ale aj rôznych výrobných hál a priestorov. Svoje uplatnenie nachádza napríklad aj v hospodárstve, kde sa využíva na ochladzovanie skladov rôznych surovín či krmív pre hospodárske zvieratá.

Rovnako však môže slúžiť aj na vytvorenie vhodných podmienok v halách určených pre chov hydiny či iných zvierat, zimoviskách pre dobytok, stajniach a iných priestoroch.

Related articles

Comments

Share article

spot_img

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.